Design

Om du funderar på att göra förändringar på en plats är det alltid en bra idé att börja med en design.
En design hjälper dig att förutse potentiella problem eller möjliga intressekonfliker mellan olika idéer, olika syften eller olika arters preferenser. Under designprocessen kommer du att behöva fundera över många detaljer som du kanske inte har tagit i beaktande tidigare.
Det hjälper dig att se platsen och projektet från nya perspektiv. Under perioden när du jobbar med designen kan det hända att du stöter på information som gör att du vill ändra något i planen, exempelvis oförutsedda förhållanden på platsen eller nya idéer som känns ännu bättre än de du hade tidigare. Därför är det bra att låta designarbetet ta lite tid så att det finns utrymme för att genomföra dessa eventuella förändringar innan du sätter igång med det praktiska arbetet. Det är betydligt lättare att göra förändringar i en design än i verkligheten.

När designen väl är färdig hjälper den dig att minnas vad som låg till grund för olika beslut och du kan känna dig trygg med att du är väl förberedd och därmed har goda förutsättningar för att skapa det du drömmer om.

Varesig det är en stor eller liten förändring, och oavsett om förändringen syftar till att skapa ett mervärde för dig själv eller för andra arter som besöker eller bor på på platsen, så lönar det sig att fundera över hur förändringarna kan påverka platsen långsiktigt och vilka konsekvenser dina insatser kan komma att ha. Vi människor är fantastiska varelser, vi kan föreställa oss en framtid, minnas tidigare upplevelser, resonera kring olika samband i vår miljö och vi kan förändra vår omgivning fundamentalt. Vår påverkan på miljön vi lever i är ofrånkomlig, och det gäller ju alla arter egentligen, men människor har en otrolig förmåga att skapa stora, irreversibla förändringar, som påverkar hela ekosystem med omedelbar verkan. Denna egenskap kan vara en gåva men den kommer med ett väldigt stort ansvar.
När vi väljer att använda vårt komplexa intellekt, vår föreställningsförmåga, vår insikt om ekologiska förhållanden samt våra materiella och praktiska resurser på ett sätt som kan gynna livet på en plats, kan vi vara väldigt effektiva och konstruktiva. Men med denna skapandekraft som vi besitter finns alltid en risk att vi handlar destruktivt. Ibland kan det vara mer eller mindre medvetet men ofta handlar det om att vi helt enkelt inte har tänkt igenom alla aspekter tillräckligt noga för att ta ett långsiktigt hållbart beslut som kan bidra till ett gynnsamt resultat för så många som möjligt.

Det fundamentala syftet med Natur konst design är att hjälpa dig att resonera kring olika möjligheter, så att det du väljer att göra med din plats kan skapa goda förutsättningar för liv, samtidigt som vi skapar mervärde för dig och de du bryr dig om.

Inga projekt är för små eller för stora. Det kan räcka med att vi möts ett par timmar och skissar lite tillsammans, så att du kan komma vidare på egen hand. Men det kan också handla om att du vill göra en stor omställning som kräver långtgående observationer, undersökningar, ritningar, verkställande planering, anläggningsarbete, maskiner, växtmaterial och en långsiktig skötselplan. Natur konst design hjälper dig gärna med det du behöver, oavsett var i processen du befinner dig.

Den initiala konsultationen kan ske på plats eller per telefon/videosamtal, beroende på projektets natur och var i världen du befinner dig.

Om du vill läsa mer om hur ett projekt kan gå till i praktiken så hittar mer information och bilder här