Timescape Garden – en mångfaldsträdgård blir till

På uppdrag av Landskapsarkitekt Peter Lynch, KTH, Martin Heidesjö, Norrköpings kommun, samt Dansare och projektledare Anna Asplind, fick jag äran att designa och anlägga en miljö utifrån principerna; biodiversitetsfrämjande, skogliknande, naturlig, trivsam för människor så väl som andra arter.

Min initiala uppgift gick till stor del ut på att vistas på platsen och försöka förstå vad för typ av miljö den ”ville” bli. Min avsikt var att inte förändra allt för mycket utan snarast jobba med de naturliga förutsättningarna som redan fanns och helt enkelt försöka hjälpa platsen att komma igång med lite större variation på arter och skapa ett rikt och frodigt ekosystem med så mycket mat och boplatser som möjligt.


Historiskt har Syltenberget varit ett utflyktsmål och en mötesplats där natur och friluftsliv har haft stor betydelse. Som en del av statsplaneringen beslutades redan 1856 att Syltenberget skulle bli Norrköpings största friluftsområde. År 1906 bjöd staden in till kalas, i och med den stora Norrköpingsutställningen. På syltenberget samlades människor för att njuta av en trevlig stund i naturen. Bilden är tagen under Norrköpingsutställningen 1906 och visar en stor del av den plats vi valde att kalla för Timescape Garden, dvs den delen av Syltenberget där mångfaldsträdgården nu växer fram.


Med tiden har staden kommit närmare och närmare inpå denna lilla oas, som under en ganska lång period har varit lite bortglömd och inklämd mellan industriområden och tungt trafikerade vägar.

I den öppna gläntan med vidsträckta vyer som en gång utgjode en plats för möten och festligheter har sly och kirskål tagit över i undervegetationen och träden har vuxit sig stora.

Den omgivande industriella miljön gör det angeläget att blockera vissa ljud och synvinklar för att skapa mer av ett skyddat rum. Men samtidigt ville jag bibehålla en del av utsikten och naturligtvis se till att få in så mycket sol som möjligt trots de stora krontaken.


Längs kanterna av gläntan placerade jag låga till medelhöga träd och buskar samt en del lägre blommande, eller på andra vis vackra, ätliga, växter så som dagliljor, strutbräken och funkia. I mitten av området blir det ett litet snår med blåbär och blåbärstry som uppskattas av såväl humlor som fåglar och människobarn.

Längs kanterna av området hade några små hasselskott slagit upp. Istället för att motverka den naturliga tendensen valde jag att komplettera med storfruktiga namnsorter och blodhassel. På så vis bibehåller vi miljön som platsen började skapa av sig själv men får in lite mer variation med både färggranna och ätliga alternativ.

En annan relevant aspekt att ta i beaktande var den fantastiska patriciervillan från 1800-talets senare hälft, belägen alldeles intill området. Villan ritades av av C.G. Grundberg och uppfördes av sjökapten Gustav Hartzell, som kom att bo här året runt med sin tolvbarnfamilj. Under 1900-talet har villan genomgått en mängd generationsskiften och använts bland annat som barnhem, hem för människor med missbruksproblematik, hem för människor med psykiska problem och slutligen som boende för personer med funktionsnedsättning. Nu för tiden är den, så kallade, Bergvillan i kommunens ägo men, för tillfället, ganska övergiven. Förhoppningen är att den kan få omvandlas till en plats för kultur och möten, kanske till och med ett sommarcafé.

I anslutning till Bergvillans gamla trädgård ville jag göra det extra färgsprakande och rikt på frukt och bär, dels eftersom det skulle utgöra ytterkanten av vad som förhoppningsvis blir ett sommarcafé eller en utomhusscen så småningom, och dels eftersom stigen in till den mer vildvuxna och sagolika gläntan går längsmed den här lilla remsan.

Jag ville ha in många spännande bär och frukter för både människor och fåglar att njuta av, eftersom det här utgör en liten lunga i en annars ganska tätt bebyggd statsdel. Hit till Syltenberget kommer personer som bor i närheten för att promenera, njuta av lite natur och rasta sina hundar.

I bilderna ovan syns en del av den smala remsan längsmed Bergvillans trädgård, som var fullkomligt övervuxen av aspsly. Vi beslöt att gräva bort en del av växtmaterialet just där vi skulle plantera nya arter men vi har låtit en hel del av den befintliga vegetationen vara kvar eftersom den trots allt bidrar med en viss livskraft i jorden. Successivt planerar vi att ta bort mer och mer av detta aspsly, i takt med att de introducerade arterna växer till sig.

Design

I bilden nedan kan du se designen för platsen.

Anläggning

Den första riktigt härliga vårdagen i april 2023 fick jag hjälp av Norrköpings kommuns arbetslag och deras enastående arbetsledare Lars Jönsson, samt projektledare Anna Asplind och Landskapsarkitekt Peter Tallberg. Tillsammans lade vi grunden för utformningen av platsen, och förberedde för plantering.

Under några strålande dagar i maj samlades ett stort gäng fantastiska volontärer från Naturskyddsföreningen, Biotopbyggarna och Jordens vänner för att hjälpa till med planteringen. Katie Holmdal hjälpte till med en hel del logistik och assisterade troget under anläggningsdagarna.

I juni samlades vi igen, jag, Anna asplind, Katie Holmdal och tre tappra volontärer från Naturskuddsföreningen. Tillsammans planterde vi de sista växterna och njöt av en fin fikastund i vår nyetablerade biotop.

Nu lämnar vi naturen ifred för att sköta utvecklingen i sin takt. Naturligtvis vattnar vi och pysslar om de små bebisarna de första åren men tanken är att platsen ska få sköta sig själv och utvecklas lite som den vill. Till våren 2024 planerar vi att träffas igen för en första skötselinsats med gödsling och lite rensning. Alla sådana event publiceras under ”kurser & events”. Du är varmt välkommen att vara med!