Örnboet

Längsmed Naturstigen i Stendörrens naturreservat finns stationer med informationsskyltar där besökare kan lära sig om platsens ekologi, biologi och kulturhistoria. Vid några av dessa stationer har jag blivit anlitad för att platsbygga skulpturer, som kan komplettera informationen på skyltarna. Vid skylt nr. 10 får besökaren lära sig om havsörnar. Min uppgift var att illustrera innehållet på skylten och jag valde att bygga ett bo, eftersom dagens havsörnar lider av bostadsbrist. Min (möjligtvis orealistiska) förhoppning är att en örn, så småningom, ska tycka att boet duger till att bygga vidare på!

Den här skulpturen bjöd på en mängd utmaningar. Inte nog med att själva boet måste vara stabilt och hållbart nog för att klara av det hårda klimatet som den ytterst blåsiga kuststräckan bjuder på, det måste också vara lätt och smidigt nog för att vara möjligt att fira ca 10 meter upp i en talltopp. Platsen var dessutom belägen en bra bit från närmsta väg så transport till platsen måste tas i beaktande.
Och så ska det fästas i tallen, på ett sådant vis att det absolut inte kan trilla ner men utan att skada tallen.

Men vi börjar från början…

Först fick jag lov att utse en lämplig tall och därefter skicka upp Torsten Grind för att rekognoscera terrängen i toppen och agera fågelbo, så att jag kunde besluta om placeringen.

Torsten är av de många hjälpsamma herrarna som troget assisterade mig med detta ambitiösa projekt. Utan deras hjälp hade det inte varit möjligt!

När designen var färdig anlitade jag Hans Bartos för att hjälpa mig svetsa ihop stommen, i hans vackra verkstad.

Nästa steg var att skörda materialet i en av kommunens lokala energiskogar (givetvis med kommunens medgivande).

Sedan var det bara att sätta igång och fläta, bända, vrida och pussla ihop alla fibrer – bygga bo helt enkelt.

Installation

I juni samlades vi igen, jag, Anna asplind, Katie Holmdal och tre tappra volontärer från Naturskuddsföreningen. Tillsammans planterde vi de sista växterna och njöt av en fin fikastund i vår nyetablerade biotop.

Nu lämnar vi naturen ifred för att sköta utvecklingen i sin takt. Naturligtvis vattnar vi och pysslar om de små bebisarna de första åren men tanken är att platsen ska få sköta sig själv och få utvecklas lite som den vill. Till våren 2024 kommer vi att träffas igen för en första skötselinsats med gödsling och lite rensning. Alla sådana event publiceras under ”kurser & events”. Du är varmt välkommen att vara med!