Artrikets pilportal

I närheten av Naturum, vid Stendörrens naturreservat finns en permanent utomhusutställning som är tänkt att vara ett visningsexempel på biodiversitetsfrämjande åtgärder som är lätta att åstadkomma på en liten yta, exempelvis i en villaträdgård. Platsen döptes till Artriket och jag blev inbjuden av Länsstyrelsen i Sörmland, att formge entrén till området.

Eftersom utställningens syfte är att inspirera till att skapa lämpliga platser för liv att trivas ville jag att entrén skulle vara ett bra exempel på just detta. Den fick gärna vara tillräckligt intressant för att en förbipasserande skulle bli nyfiken och vilja titta närmare och samtidigt helst förefalla ganska naturlig. Bäst av allt vore om den dessutom, på ett eller annat vis, kunde gynna mångfalden. En annan viktig detalj var att den skulle passa in i den kulturhistoriskt intressanta miljön med gamla hävdade slåtterängar och sörmländska gärdesgårdar. Efter att ha klurat på lite olika alternativ valde jag att fläta portalen i pil, eftersom själva strukturen, på så vis, är en möjlig boplats för diverse arter, samtidigt som den, ganska sömlöst, kunde smälta in i miljön och ansluta till det låga staketet intill. Materialet gav mig möjligheten att skapa en mjuk och sagolik form som nästan skulle kunna få en att tro att den har växt av sig själv på just den här platsen.

Materialet fick jag skörda i Illonas Söderbergs trevliga pilodling i Köping.

Säsongen för att skörda pil till korgflätning led mot sitt slut och Illona var snäll och lät mig plocka så mycket jag orkade av de överblivna stjälkarna som inte längre lämpade sig till korgar men passade utmärkt för detta syfte.


För att vara helt säker på att strukturen skulle klara av det relativt hårda klimatet vid kusten, och eventuella andra påfrestningar, så som lekande barn osv, valde jag att svetsa en stomme i armeringsjärn.

Stommen fäste jag sedan i marken för att hela objektet skulle bli så stabilt som möjligt.

Sedan var det bara att sätta igång och fläta!

I videon kan du se vad jag sysslade med runt midsommar 2020.

Jag tycker om att samskapa andra växter och djur och tycker därför att det känns roligt att använda ett material som sakta kommer att brytas ner och förändras med tiden. När jag är färdig mitt arbete får andra ta över och göra platsen till sin.

Innan jag kände mig klar att lämna över stafettpinnen planterade jag ett exemplar av vår enda vilda lian, Kaprifol, Lonicera caprifolium, som får klättra längsmed ena sidan av portalen. På andra sidan planterade jag ett par exemplar av den Sörmlänska kulturarvssorten Hulla Norrgård, (Humle). Tillsammans får de fortsätta att väva portalen med sina grenar som snart möts i mitten. På sommaren blir portalen en grönskande och blommande struktur som fortsätter att växa och utvecklas från år till år.

Skylten

I anslutning till portalen hade Länsstyrelsen önskat en skylt. Även här ville jag skapa något så naturligt som möjligt, som kompletterade den vildvuxna känslan portalen skulle komma att förmedla.

Jag hade just blivit erbjuden ett körsbärsträd, uppsågat i bitar, från en annan kund som ville bli av med det.

Jag fick hjälp av Peter Tallberg att såga upp en lämplig skiva ur en av stumparna och att installera stolparna som skylten skulle fästas i.

Sedan designade jag text och bild och fick illustrationen inbränd i skivan, med hjälp av laser.

Portalen, skylten och växterna finns att beskåda längs vägen in till Naturum Stendörren. Den utvecklas och växer från år till år.

Om du ändå råkar vara i närheten av Artriket och Stendörrens naturreservat kan du passa på att besöka någon av mina andra skulpturer i området. På följande sidor hittar du mer information om örnboet, Gulsparvboet, Bäverbygg och Rephängmattan, som alla finns i Stendörrens naturreservat.